Open Aid Ukraine

Ministry of economic development and trade
Official portal for international assistance coordination
Portal is operating in testing mode

Government development plan 2017- 2020 available online

The Government Plan 2017-2020 will become the main national strategic document for the external aid coordination.

Він допоможе забезпечити відповідність міжнародної допомоги та спрямування ресурсів на пріоритетні напрями розвитку країни, що визначені у Середньостроковому плані. Це стане основою для створення і функціонування єдиної цілісної і уніфікованої системи координації, планування, залучення, управління та моніторингу міжнародної допомоги для забезпечення ефективного розподілу донорських коштів та експертизи відповідно до пріоритетних напрямків державної політики.

П'ять основних цілей Уряду стануть основою для організації щоквартальної комунікативної платформи, регулярних координаційних засідань вищого рівня для оновлення політики щодо міжнародної допомоги, допоможуть забезпечити чітку систему взаємодії донорів міжнародної допомоги та української сторони на політичному, операційному та секторальному рівнях.

Спільне проведення моніторингу та обмін інформацією про хід реалізації проектів (програм) міжнародної допомоги, проведення координаційних засідань різних сфер з представниками донорів для планування та проведення оцінки ефективності в середині періоду імплементації проектів та по їх завершенню усуне дублювання та надасть можливість ефективно та в повній мірі використати залучені ресурси.

Важливим елементом стане проведення щорічних донорських конференції. На конференціях представлятиметься звіт про використання міжнародної допомоги за минулий рік та перспективний план залучення міжнародної допомоги.

У зв'язку із швидким зростанням обсягів допомоги, виникає нагальна потреба у чіткій її синхронізації із Середньостроковим планом і бюджетом країни.

Так, зокрема, з 2010 до 2013 року зареєстровано грантових і позикових проектів міжнародної допомоги на суму 1 млрд. 640 млн. дол. США, тоді як з 2014 по 2016 роки - на 2 млрд. 954 млн. дол. США. Згідно з прогнозами - обсяги допомоги можуть збільшуватись.

Таким чином, розробка разом з донорами методології оцінки ефективності і результативності допомоги, створення регуляторного середовища для роботи, створення комунікативної платформи дасть змогу забезпечити реалізацію стратегічних цілей Уряду та використовувати ресурси на найтерміновіші та найважливіші реформи максимально ефективно.

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року:

План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік: