Open Aid Ukraine

Ministry of economic development and trade
Official portal for international assistance coordination
Portal is operating in testing mode

Як удосконалити міжнародну допомогу у секторі безпеки? - дослідження TI i NACO

Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони та Transparency International Defense and Security Великобританіяпідготували дослідження "Удосконалення системи: як підвищити ефективність допомоги у сфері оборони"

У документі зазначається, що починаючи з 2014 року Україні вдалося значно покращити контроль за міжнародною допомогою у сфері безпеки та відповідне звітування на оперативному та тактичному рівнях. Українським реципієнтам міжнародної допомоги вдалося удосконалити ці процеси, коли країни-донори встановили відповідні вимоги. Під час інтерв'ю представники країн-донорів часто зауважували про значні позитивні зміни, що відбулися у порівнянні з 2014 роком, а також відзначали, що українська сторона з більшим розумінням почала ставитися до необхідності посилення контролю та удосконалення системи в цілому. Посилений та більш вимогливий контроль зменшив, наприклад, ризик незаконного привласнення військового майна та його продаж на чорному ринку. У той самий час, система залучення Україною міжнародної допомоги у сфері безпеки все ще потребує вдосконалення: моніторингові процеси необхідно зробити більш оперативними, інакше буде затримуватися звітування, що у свою чергу ускладнить відслідковування наданої матеріально-технічної допомоги та проведених тренувань.

Також у дослыдженні звертається увага на роль МЕРТ та порталу OpenAid-Ukraine:

"Реєстрація проектів в МЕРТ забезпечує певний рівень прозорості та підзвітності, оскільки оприлюднює інформацію стосовно цілей, вартості та тривалості окремих проектів. У той самий час, МЕРТ немає необхідних профільних спеціалістів, які могли б здійснити професійний аналіз наданих на реєстрацію оборонних проектів. Раніше державна реєстрація відбувалася у паперовому вигляді, проте наразі вся інформація переноситься у електронну форму. Факт реєстрації підтверджується реєстраційною карткою проекту, а також робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів. Проте, цей процесс може затягуватися у тому числі через обмежений людський ресурс МЕРТ. Крім того, до МЕРТ повідомляють про завершення проекту та двічі на рік надають результати піврічного моніторингу. Відповідні звіти надсилаються військовими частинами до ГШ, звідки вони передаються до МЕРТ. Реєстрація проектів в МЕРТ може потенційно збільшити прозорість усього процесу. Наразі ведеться робота над забезпеченням можливості здійснення електронної реєстрації, а також функціонує відкритий електронний реєстр усіх проектів МТД – як цивільних, так і військових (www.openaid.gov.ua). Проте, брак персоналу може уповільнити процес створення електронної процедури реєстрації та негативно вплинути на адміністрування самого реєстру. Враховуючи необхідність підвищення прозорості та підзвітності сектору оборони та безпеки України, а також загальне надмірне втаємничення інформації у цій сфері, не має ясності стосовно того, обсягів та змісту інформації, що була віднесена до інформації з обмеженим доступом".

У дослідженні НАКО підготували рекомендації щодо реформування надання міжнародної допомоги. Серед них:

1. Більша частина Державного оборонного замовлення має бути прозорою для донорів та суспільства. Для цього український парламент має внести зміни до закону "Про державну таємницю". Також має бути знижений рівень секретності щодо бюджетування і закупівель в оборонній сфері та чітко прописана роль державного концерну "Укроборонпром" у цьому процесі.

2. Потрібно запровадити єдину нормативно-правову базу для управління міжнародною допомогою, що надходить до України для сил оборони. На сьогодні цей процес регулюється різними нормативно-правовими актами. Надходження усієї міжнародної допомоги має реєструватися в Міністерстві оборони України. Плануванням та координацією міжнародної допомоги має опікуватися окремий орган.

3. Країни-донори мають сформулювати перед владою України чіткі критерії щодо зменшення корупційних ризиків у секторі оборони.

Щоб завантажити повний текст дослідження натискайте ТУТ.