Open Aid Ukraine

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Офіційний портал координації міжнародної допомоги України
Портал працює у тестовому режимі

Після Революції Гідності, анексії Криму та початку військового конфлікту на Сході України міжнародна підтримка з боку міжнародних організацій, іноземних урядів та агентств з розвитку збільшилася до бепрецедентного рівня. Координація допомоги стала одним з пріоритетів уряду, адже ресурси міжнародних донорів є каталізатором прогресу у всіх секторах економіки та реформ. Перед Департаментом координації міжнародних програм Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (далі - МЕРТ) була поставлена задача в Плані дій уряду діяти в якості Єдиного центру координації міжнародної допомоги в Україні.

При оцінці попередніх зусиль щодо координації міжнародної допомоги в Україні, Департамент міжнародної координації допомоги в МЕРТ були виявлені різні недоліки, включаючи відсутність координації потоку інформації між усіма заінтересованими сторонами, що призвело до дублювання зусиль і витрачання ресурсів. Державний контроль також відсутній, зі зміною уряду, відповідальність за спільним веденням процесу розподілу допомоги. Були обмежені програмні процеси для моніторингу ефективності допомоги та підвищення прозорості для всіх, в тому числі широкого загалу. Крім того, надлишок адміністративних процесів зробили реєстрацію проектів та програм та зрештою здійснення міжнародної допомоги обтяжливою. Процес розподілу допомоги був непрозорий, нестратегічний і часто мав корупційну тінь. Крім того, відсутність знань в області міжнародної допомоги з боку урядовців, часто призводило до ситуацій, коли потреби, з якими, як правило, зустрічалися грантові проекти технічної допомоги, були використані в якості основи для кредитних програм.

Для вирішення цих завдань і підвищити вплив швидко зростаючих потоків міжнародної допомоги в країні, Департамент міжнародної координації допомоги в МЕРТ встановив наступні чотири цілі реформування координації донорської допомоги в Україні:

1. Забезпечення залучення допомоги для України, у відповідності з національними пріоритетами розвитку і реформ;

2. Просування прозорості і взаємної підзвітності, за допомогою моніторингу та ефективності надання і використання міжнародної допомоги;

3. Покращення потоку інформації між зацікавленими сторонами і ефективної координації міжнародної допомоги;

4. Допомога та полегшення у адмініструванні процесів міжнародних партнерів, в тому числі реєстрації грантової допомоги і акредитації виконавців.

Портал OpenAid - "Відкрита допомога" - є найбільшою в Україні базою даних проектів і програм міжнародної допомоги. Він також є інформаційною системою управління допомогою. Уже сьогодні він дозволяє реєструвати нові проекти на нових виконавців проектів і програм. Передбачається також подача через портал проміжних та фінальних звітів по проектах, а також заявок і проектних пропозицій збоку українських бенефеціарів. Міністерства та інші органи державної та місцевої влади зможуть через доступ до кабінету прозоро і публічно заявляти про свої потреби у допомозі та свої пропозиції щодо співпраці задля розвитку. OpenAid буде працювати в якості інструменту для громадян, громадських організацій, журналістів та заінтересованих сторін для моніторингу потоків міжнародної допомоги, підвищуючи стандарти прозорості і відкритості державних даних та зменшуючи можливості для корупції.

На порталі OpenAid ми виставляємо інформацію про усі проекти та програми, які фінансуються на безповоротній основі. Для пошуку таких проектів у "Тип фінансування" слід вибрати "Грант". Також ми оприлюднюємо інформацію про проекти державного сектору із міжнародними фінансовими інституціями, які фінансуються м'якими (пільговими) позиками. Щоб відобразились позикові проекти, слід позначити "Позика" у фільтрі "Тип фінансування".

Цифра допомоги на головній сторінці показує усю контрактну вартість по проектах офіційних донорів (іноземних урядів і міжнародних організацій), тобто суму актуальних зобовязань, як грантових, так і позикових.

Ми готуємось до офіційної експлуатації і будемо вдячні на ваші коментарі, побажання, запитання, пропозиції співпраці, які можна надіслати на адресу: openaid@me.gov.ua.

Розробку OpenAid здійснено за фінансової підтримки Делегації Європейського Союзу в Україні.


Нормативно-правова база:

Закони України

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 1156-р «Про схвалення Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки»

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. N 1075-р «Про схвалення Концепції планування, залучення, ефективного використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 154 «Про Порядок організації роботи із підготовки та реалізації проектів Тwinning в Україні»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 316 «Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ»

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 2078-р «Деякі питання підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу „Східне партнерство

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 841 «Про затвердження Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні»

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1111 «Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва ЄІСП

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 № 994 «Про утворення Координаційного центру з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону"

10.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі"


Акти Президента України

1. Указ Президента України від 6 жовтня 2005 року № 1424/2005 «Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні»

2. Указ Президента України від 01 листопада 2003 року "Про Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу"


Акти Верховної Ради України

1. Постанова Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України"

Акти Національного Банку України

1. Постанова НБУ від 01.12.2014 № 758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"

Міжнародна технічна допомога

 • Нормативно-правова база з питань міжнародної технічної допомоги
 • Перелік міжнародних угод та нормативно-правових актів у сфері міжнародної технічної допомоги

 • Міжнародні договори України у сфері міжнародної технічної допомоги:

  США

  1. Угода між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992

  2. Угода між Урядом України між Урядом Сполучених Штатів Америки про здійснення програми "Корпус миру США в Україні" від 06.05.1992

  3. Угода між Україною та США щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25.10.1993

  4. Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реалізації програм та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері від 02.11.2000

  5. Угода між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї від 29.08.2005

  6. Угода про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом США та Урядом України для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян (Додаткова угода №1 ; Додаткова угода №2 ; Додаткова угода №3)

  7. Угода про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні (Додаткова угода №1 ; Додаткова угода №2 ; Додаткова угода №3)

  Канада

  6. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Канади стосовно канадської програми співробітництва від 24.10.1994.

  Республіка Корея

  7. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Корея про грантову допомогу та технічне співробітництво від 20.10.2005 (ратифікована 26.07.2006, набрала чинності 20.10.2006).

  Туреччина

  8. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14.11.2002 (ратифікована 18.09.2003, набрала чинності 17.10.2003).

  Швейцарія

  9. Угода між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13.10.1997 (ратифікована 14.05.1999, набрала чинності 09.06.1999).

  Королівство Нідерланди

  10. Угода між Урядом України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво від 11.05.1998 (ратифікована 17.03.1999).

  Великобританія

  11. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії стосовно технічної допомоги від 10.02.1993.

  Німеччина

  12. Рамкова угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво від 29.05.1996 (ратифікована 24.01.1997) із змінами внесеними Додатковою угодою від 30.10.1997 (ратифікована 10.02.1998).

  Швеція

  13. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва від 29.08.2007 (ратифікована 04.06.2008).

  Японія

  14. Угода між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу від 10.06.2004 (ратифікована 01.07.2004).

  Італійська Республіка

  15. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво від 13.03.2003 (ратифікована 25.11.2003, набрала чинності 19.11.2004).

  Данія

  16. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво від 09.11.2006 (ратифікована 18.04.2007, набрала чинності 03.07.2007).

  Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

  17. Рамкова угода щодо грантів технічної допомог між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 14 січня 1998 р. (ратифікована 13.05.1999).

  Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

  18. Рамкова угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні від 20.11.1997 (ратифікована 04.02.1998).

  Програма розвитку Об'єднаних Націй (ПРООН)

  19. Угода між Урядом України та Програмою розвитку ООН (ПРООН) від 18.06.1993.

  ЄС

  20. Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств від 27.10.2006 (набрала чинності 06.01.2009).

  ОБСЄ

  21. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і ОБСЄ щодо створення нової форми співробітництва від 13.07.1999 (ратифікована 10.02.2000).

  Рада Європи

  22. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи стосовно застосування в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу від 06.11.2006 (ратифікована 10.04.2008, набрала чинності 21.05.2008).

  Королівство Норвегії

  23. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегії про співробітництво у сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему від 30.11.2012 (ратифікована 05.06.2013, набрала чинності 04.07.2013).

  24.Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегії про технічне та фінансове співробітництво


  Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями

  Нормативно-правова база з питань співробітництва з МФО

  Інформаційно-довідкові матеріали щодо співробітництва з МФО

  Допомога Європейського Союзу
  Нормативно-правова база з питань допомоги Європейського союзу

  Інформаційно-довідкові матеріали щодо допомоги Європейського союзу


  Міністерство соціальної політики

  Міністерство освіти та науки

  Національне агентство з питань державної служби:

  Щодо адміністрування податків:


  Щодо реєстрації іноземців, які беруть участь у проектах МТД:
  • ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" Стаття 5. Посвідка на постійне проживання та посвідка на тимчасове проживання. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування та відповідне подання державної установи, підприємства чи організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги.
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 "Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983".

  Питання і відповіді щодо індексу забезпечення прозорості міжнародної допомоги у 2016 році

  Методологічні рекомендації щодо підвищення ефективності та координації міжнародної допомоги: