Open Aid Ukraine

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Офіційний портал координації міжнародної допомоги України
Портал працює у тестовому режимі

Номер контракту: 23.04.2018

Сталий місцевий розвиток у сільських районах Чернівецької та Одеської областей

Дата початку

01.12.2016

Дата завершення

31.03.2017

Схвалений
Виконується
Завершений
Анульований

Опис:


Очікується, що Проект сприятиме поліпшенню рівня добробуту та життя найбільш уразливих груп населення у двох областях України (Чернівецькій та Одеській), зокрема шляхом стимулювання сталого та всебічного соціально-економічного місцевого розвитку, зміцнення місцевого врядування та заохочення впровадження ініціатив на рівні громад. У рамках Проекту застосовуватиметься методологія ПРООН щодо місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, у якій провідна роль належить місцевим представникам, які об'єднують членів громади для спільного планування та реалізації громадських ініціатив.

Хендрік ван Зіл, Міжнародний менеджер проекту, ПРООН/ МРГ «Сталий розвиток сільських територій в Чернівецькій та Одеській областях: основні цілі та завдання»

КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУ

Компонент 1. Підтримка орієнтованого на громаду та інклюзивного підходу до місцевого розвитку

Цей компонент спрямований на зміцнення потенціалу місцевих громад, місцевих органів влади та вищих навчальних закладів щодо застосування принципів розвитку, орієнтованого на громаду, спільного врядування та надання послуг.

Очікувані результати:

  • Посилення громадського моніторингу місцевих структур та процедур прийняття рішень у галузі розвитку на місцевому рівні;
  • Поліпшення адвокаційних та лобістських навичок та потенціалу громадських організацій та місцевих органів влади;
  • Інституціоналізація діалогу між відповідними зацікавленими сторонами з метою забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку на місцевому рівні.

Компонент 2. Сприяння розвитку малих ферм та несільськогосподарських підприємств у сільських та приміських районах

Цей компонент спрямований на підтримку ініціатив малого бізнесу. Він зосереджений на заходах зі сприяння економічному розвиткові в сільських та міських районах, а також інклюзивному та стійкому зростанню. Підтримка забезпечуватиметься у двох напрямках - ферми та несільськогосподарські підприємства. Заходи включають в себе сприяння розвитку кооперативів, розвиток потенціалу та надання малих грантів громадам, які прагнуть створити сільськогосподарські кооперативи (принаймні один кооператив у кожній області).

У рамках діяльності у несільськогосподарському секторі, пріоритетні напрямки втручання були визначені у кожній цільовій громаді в ході спільного планування, із залученням широкого кола зацікавлених сторін (представників громад, місцевих органів влади, приватного сектору, науковців, неурядових організацій та бізнес-сервісних організацій). Проект сприяє диверсифікації економічної діяльності з метою надання допомоги громадам стати більш стійкими та отримувати додатковий дохід, який згодом, в процесі децентралізації, перетвориться у більші місцеві бюджети.

http://cba.org.ua

Результати проекту:

Проект спрямований на поліпшення рівня добробуту та життя найбільш уразливих груп населення у Чернівецькій та Одеській областях. За фінансової підтримки Агентства розвитку Австрії буде охоплено більше 150, 000 осіб, що проживають в обласних центрах, та принаймні 18 сіл, селищ та районів. Проект також стимулюватиме участь громадян у місцевому самоврядуванні та заохочуватиме впровадження ініціатив на рівні громад, зосереджуючи увагу на інклюзивності та охопленні найбільш незахищених верств населення.

Критерії проекту:

Партнери

На місцевому рівні: громадські організації, НУО (зокрема, жіночі об'єднання), сільські ради, міські ради та організації підтримки бізнесу (ОПБ);

На рівні громад (при необхідності): ради новостворених об'єднаних територіальних громад та їхні виконавчі органи;

На районному рівні: районні рад та районні державні адміністрації, НУО (зокрема, жіночі об'єднання), ОПБ;

На обласному рівні: обласні органи влади (обласні державні адміністрації та обласні ради), НУО (зокрема, жіночі об'єднання), ОПБ;

Інші партнери: Асоціація органів місцевого самоврядування України, Асоціація міст України, Асоціація малих міст України, Асоціація сільських та селищних рад.

Цільові групи та бенефіціари

Пряма цільова група складається з приблизно 22 000 осіб, що проживають у щонайменше 18 громадах, які частково входять до новоствореної об'єднаної територіальної громади. Вони будуть охоплені у рамках ініціатив, реалізованих з 18 громадськими організаціями, 2 сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, а також низкою більш масштабних ініціатив, спрямованих на несільськогосподарські підприємства.

Близько 50% бенефіціарів складають жінки, 30% - особи похилого віку, 20% - діти та молодь. Непрямі бенефіціари включають 120 000 мешканців окремих сіл, селищ та районів у двох областях (Одеській та Чернівецькій). Проект у максимально можливій мірі співпрацюватиме з новоствореними об'єднаними територіальними громадами та використовуватиме нові можливості, які виникли в результаті реформи в галузі децентралізації. Необ'єднані громади також входять до потенційної цільової групи.

Фінансова інформація:
Кошторисна вартість:
€500,000
Валюта проекту:
Євро
Тип допомоги:
Міжнародна технічна допомога (МТД)
Номер контракту:
Номер реєстрації проекту у донора:
Виконавці:
Реципієнти:
Звіти: